iStock_000013078479Small Wydatki poniesione za zakup odzieży roboczej i ochronnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy z tytułu zakupienia służbowej garsonki, służbowego garnituru albo służbowego obuwia również można odliczyć sobie podatek VAT ?   Odzież robocza Nie ma wątpliwości, będzie wolna od podatku. Nie ma ona bowiem cech odzieży osobistej czy cech odzieży reprezentacyjnej. Nie ma również znaczenia, ile będzie wynosiła jej wartość. Wszelkie faktury czy rachunki, które potwierdzają jej nabycie, wolno zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. odliczenie podatku obejmuje też zwrot kosztów zakupu takiego ubioru, jeśli zatrudniony je ponosi. Odzież firmowa Zmniejszenia wymiaru podatku od zakupu uniformów, nie zakwestionuje również żaden urząd skarbowy, pod warunkiem, iż oraz jeśli konieczność ich noszenia związany jest ze specyfiką wykonywanej pracą. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku stroju, który posiada cechy identyfikujące go z firmą. Chodzi w szczególności o nadruki z logo lub nazwą firmy , jak również o barwy firmowe. Dlatego, że nie ma jednoznacznej definicji stroju firmowego, urzędy skarbowe stosują dowolność interpretacji przepisów podatkowych. Odzież reprezentacyjna O ile w przypadku odzieży firmowej są rozbieżności prawne, o tyle w przypadku odzieży reprezentacyjnej nie ma już ich wcale. W nadal obowiązujących przepisach ze stycznia 2007 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się wydatków na reprezentację. Nie wystarczy jedynie udowodnić, iż nabyta odzież nie jest strojem reprezentacyjnym, trzeba również dowieść, że strój ten nie posiada cech stroju osobistego, czyli że nie jest możliwe wykorzystywanie go przez pracownika do celów osobistych. Należy mieć na uwadze, że garnitury, eleganckie bluzki, garsonki i inne tego typu ubrania, na pewno nie spełniają wyżej podanych cech.