startup-594090_1920

W zeszłym tygodniu skupiliśmy się na księgowaniu w KPiR metodą uproszczoną. Dziś wyjaśnimy, jak prawidłowo księgować koszty w księdze przychodów i rozchodów metodą memoriałową. Dowiedz się więcej! Metoda memoriałowa charakteryzuje się tym, że podatnik musi oddzielić koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskiwanym w danym roku od tych pośrednio z nim związanych. Rozróżnienie tych kosztów jest niezwykle istotne w przypadku metody memoriałowej , ponieważ od tego wyboru zależy, kiedy dany wydatek powinien zostać ujęty w KPiR. Koszty, które łączą się z przychodem w sposób bezpośredni i są poniesione w danym roku lub w roku następnym, ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, należy ująć w roku, w którym został osiągnięty odpowiadający im przychód. Z kolei koszty, które łączą się z przychodem w sposób pośredni,  co do zasady zalicza się do kosztów podatkowych w dniu wystawienia faktury. Jednak od tej zasady istnieje wyjątek - jeżeli te koszty dotyczą przełomu roku, powinny zostać ujęte proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą. Zobacz też:
Niewykorzystany urlop