shutterstock_77073103 Wiele osób prowadzi własną działalność gospodarczą i pracując na etacie. Jednak kiedy przychodzi do wypełnienia PIT-u, niejeden przedsiębiorca na etacie staje przed dużym problemem: który PIT wypełnić? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kiedy rozliczać się na osobnych formularzach PIT?

Jeżeli dochody  z działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym, nalezy złożyć dwa odrębne deklaracje PIT - jednej z działalności gospodarczej i drugiej z pracy na etacie.

  • Z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem linowym przedsiębiorca składa PIT-36L z załącznikiem PIT/B,
  • z dochodów uzyskanych z pracy na etacie rozlicza się poprzez deklarację PIT-37.

Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Nie ma tu żadnego znaczenia uzyskiwanie dodatkowych dochodów z pracy na etat, które opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Złożenie dwóch oddzielnych deklaracji jest konieczne także w przypadku, gdy  przedsiębiorca rozlicza przychody z działalności gospodarczej na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. W takiej sytuacji przedsiębiorca składa:

  • PIT-28 (wraz z załącznikiem PIT-28/A), w którym rozlicza przychody z działalności gospodarczej oraz
  • PIT-37, gdzie rozliczy dochody z pracy na etacie.
Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest kartą podatkową, rozliczając dochód z biznesu należy złożyć PIT-16A.

Kiedy rozliczać się na jednym formularzu PIT?

Przedsiębiorca mam możliwość rozliczenia na jednej deklaracji PIT-36, jeżeli dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). W części D formularza trzeba podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów - z działalności gospodarczej oraz z pracy na etat.

Dodatkowo, PIT-36 pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz na skorzystanie z różnego rodzaju ulg.

Do kiedy należy złożyć deklaracje PIT?

W ramach przypomnienia, przedstawiamy najważniejsze terminy składania PIT-ów. tabelka