startup-593338_1280   Jeżeli rozliczasz się według skali podatkowej lub liniowo, musisz prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Jednym z obowiązków podatnika, który prowadzi KPiR, jest zgłoszenie u naczelnika właściwego urzędu skarbowego, miejsca jej prowadzenia. Dowiedz się, w jakim terminie i w jaki sposób dokonać tego zgłoszenia! Ustawa przewiduje, w jakich sytuacjach przedsiębiorca powinien zgłosić fakt oraz miejsce prowadzenia uproszczonej księgowości. Tymi sytuacjami są:
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • zmiana prowadzenia rachunkowości z formy ryczałtowej na ogólna formę uproszczoną,
  • zmiana sposobu prowadzenia księgowości z ksiąg rachunkowych na uproszczoną.
Natomiast w niżej  przedstawionych sytuacjach przedsiębiorcy nie mają obowiązku prowadzenia KPiR:
  • jeśli opłacają podatek dochodowy w formie zryczałtowanej,
  • jeśli wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • jeśli to adwokaci wykonujący swój zawód wyłącznie w zespole adwokackim.

Zgłoszenie miejsca prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Przedsiębiorca musi zgłosić miejsce prowadzenia KPiR w terminie 20 dni od założenia księgi do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonują zarówno ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą KPiR samodzielnie, jak i ci, którzy zlecili tę czynność do biura rachunkowego. Polecamy:
Pensja brutto netto