home-office-599475_1280 Wszyscy ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, są zobligowani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Na jej podstawie ustalają wysokość zaliczki na PIT. Bardzo wazne przy prowadzeniu KPiR jest fakt prowadzenia jej na bieżąco. Dowiedz się więcej!

Wybór okresów rozliczeniowych podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Przedsiębiorca sam decyduje, w jakich okresach chce rozliczać PIT. Ma do wyboru rozliczenie miesięczne bądź kwartalne. Robi to podczas zakładania działalności, wypełniając CEIDG-1. Częstotliwość odprowadzania zaliczek nie ma jednak znaczącego wpływu na zasady prowadzenia KPiR.

Zasady prawidłowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mówi, że zapisów w KPiR należy dokonywać raz dziennie, na koniec dnia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Oznacza to, że:
  • wpisy dotyczące przychodów,
  • zakupów towarów handlowych oraz
  • materiałów podstawowych,
  • kosztów ubocznych związanych z nimi oraz
  • innych wydatków
powinny być ujmowane w KPiR na bieżąco. Dodatkowo, zapisy te mają być dokonane w sposób czytelny, trwały oraz staranny. Oczywiście przepisy pozwalają na wyjątki od tej reguły. Dotyczą one przedsiębiorców, którzy:
  • powierzyli prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu,
  • prowadzą przedsiębiorstwa wielozakładowe,
  • prowadzą ewidencje sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia - dozwolone jest dokonywanie zapisów w KPiR w porządku chronologicznym, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Jeżeli przedsiębiorca dokumentuje swoją sprzedaż tylko za pomocą faktur, a księgę przychodów i rozchodów prowadzi samodzielnie - co do zasady powinien dokonywać zapisów na bieżąco, pod koniec każdego dnia. W wyżej wspomnianym rozporządzeniu można także znaleźć, co podatnik powinien zrobić pod koniec każdego miesiąca - wszystkie wpisy dokonane w miesiącu należy podkreślić, natomiast dane z kolumn 7-14 podsumować. Niezależnie więc od okresów rozliczeniowych, które wskazał podatnik, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona na bieżąco, lub w wyjątkowych przypadkach - chronologicznie. Katalog stron internetowych