binderKażdy przełożony ma obowiązek naliczać oraz wypłacać zatrudnionym pensji za dokonaną pracę i innych zobowiązań dotyczących stosunku pracy. W tym zamiarze przełożony musi tworzyć listę płac, to znaczy dokument księgowy poświadczający naliczenie pensji pracowników wspólnie ze wszystkimi obowiązkowymi składkami finansowymi. Odpowiednio stworzona lista płac stanowi podstawę wypełniania deklaracji do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Listę płac należy sporządzać na bazie innych dokumentów, takich jak: umowa o pracę, dokument ewidencjonowania czasu pracy, dane o przeznaczonych składnikach dodatkowych. Odpowiednio stworzona lista płac musi mieścić nazwę pracodawcy, miesiąc i rok, którego dotyczy, dokładną datę wypłacenia wynagrodzenia, nazwę lub znaczenie listy płac, datę oraz podpis pracownika jeżeli honorarium jest wypłacane gotówką, wszelkie składniki wypłaty, naliczenia składek oraz podatku i wszelkie potrącenia. dobrze jest, aby w listach płac umieszczać wyłącznie sumę honorarium w kwocie brutto. Trzeba pamiętać, że nieprawidłowe jest rozliczanie umów cywilnoprawnych na listach płac. Umowy cywilnoprawne prawidłowo powinny być rozliczane na indywidualnej liście wypłat.