Car-InsuranceKilometrówka to inaczej mówiąc, ewidencja przebiegu samochodu, którą przeprowadza się przez wyliczenie iloczynu ilości faktycznie przejechanych kilometrów w celach potrzebnych prowadzonej firmy oraz stopy za 1 km przebiegu samochodu. Jeśli właściciel firmy w wykonywanej działalności gospodarczej korzysta z więcej niż jednego samochodu osobowego, nie stanowiącego środka trwałego, wtedy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oddzielnie dla każdego samochodu. Ewidencją objęte są również samochody użytkowane w ramach podpisania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz leasingu. Wyjątek stanowią jedynie pojazdy osobowe użytkowane na podstawie leasingu finansowego. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, wydatki ponoszone z tytułu używania samochodu na cele właściciela działalności gospodarczej nie stanowią kosztu uzyskania dochodu. Nie można zapominać, że ewidencjonowanie przebiegu pojazdu nie jest dowodem zaświadczającym poniesienie kosztów. Określa jedynie limit wydatków, które mogą być kwalifikowane jako koszty. Jeśli pracodawca ma zamiar określić wysokość kilometrówki, może zrobić to za pomocą kalkulatora dostępnego w Internecie. Szybko oraz prosto wyliczy on wartość kilometrówki na bazie podanych kilometrów oraz stawek ustawowych. Polecamy: Katalog Stron Limey.pl