iStock_000013078479SmallKażdy właściciel firmy, który jest zwolniony z podatku VAT, ma obowiązek corocznej kontroli wartości sprzedaży towarów albo usług. Jeżeli suma aktualnego limitu podatkowego została przekroczona, przymusowe jest tzw. przerzucenie się na VAT. Regulaminy przewidują jednak inne sprawy, w których zmiana rozliczeń podatkowych jest prawidłowa. Od stycznia 2011 roku zmieniły się także sumy limitów podatkowych. Zgodnie ze zmianami ze zwolnienia podmiotowego można prawnie wycofać się. W przypadku podatników, którzy zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, musi to jednak nastąpić przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tzn.przed pierwszą dostawą lub sprzedażą. Dodatkowo jeśli rzeczywista wartość sprzedaży podatnika, który rozpoczyna działalność gospodarczą przekroczy określony limit, wtedy podatnik nie ma już prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zmieniły się również przepisy limitowe. Limit z sumy obliczenej w euro zmieniono na wyższą kwotę wyrażaną w złotówkach.