Normal and Saver Lightbulb with Reflection Isolated on WhitePrzed otworzeniem biznesu, przedsiębiorca powinien zastanowić się nad formą działalności gospodarczej. Firmę można otworzyć samodzielnie bądź ze wspólnikami. Właściciel firmy z rodzajów działalności gospodarczej może wybrać: spółkę komandytową, samozatrudnienie, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Gdy wyłączną osobą odpowiedzialną za prowadzenie oraz reprezentację biznesu jest właściciel, to mamy do czynienia z przedsiębiorstwem jednoosobowym. Pozytywnym aspektem jest, że w tym przypadku przedsiębiorca nie musi dzielić z nikim swoich zysków. Z kolei wadą jest odpowiadanie w sposób wyłączny za czynności związane z podmiotem gospodarczym. Gdy biznesmen nie zamierza otwierać podmiotu gospodarczego samodzielnie, może założyć ze wspólnikami spółkę. W spółce jawnej oraz cywilnej każdy ze wspólników oddzielnie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa własnym majątkiem. Otwierając spółkę jawną, należy umieścić przynajmniej nazwisko jednego wspólnika w nazwie podmiotu gospodarczego. Spółkę partnerską mogą założyć tylko osoby fizyczne, które zajmują się tzw. wolnym zawodem. Do wyboru są jeszcze spółki komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Każda z tych spółek jest odmienna oraz każdą z nich opisują odmienne rozporządzenia.