two businesspeople shaking hands.Obecnie aby otworzyć przedsiębiorstwo już nie ma konieczności chodzić po kilku urzędach, rejestrować przedsiębiorstwo w organie gminnym, otrzymywać oddzielnie numer REGON, NIP i wpisywać się do ZUS lub KRUS. Można otwierać przedsiębiorstwo w tzw. "jednym okienku" albo nawet nie wychodząc z domu przez Internet. Jeśli chcesz zarejestrować firmę, należy przesłać przez Internet odpowiedni druk. Wpis do ewidencji nastąpi wraz z wpisaniem danych z formularza do bazy CEIDG. Powinno się dodatkowo nie zapominać, żeby druk był opatrzony kwalifikowanym podpisem cyfrowym. W przypadku, gdy wnioskodawca tego rodzaju podpisu nie używa, będzie zmuszony do własnoręcznego podpisania formularza. Po weryfikacji wnioskodawca otrzyma potwierdzenie zapisu do ewidencji drogą mailową. Gdy wnioskodawca zdecyduje jednak dostarczenie formularza w wersji papierowej, ma obowiązek dokonać tego bezpośrednio w organie gminnym albo wysłać listem poleconym. W przypadku listu poleconego, podpis na wniosku powinien być potwierdzony przez nortariusza. Poświadczenie osoba fizyczna otrzyma w wersji papierowej. Urząd gminny jest zobowiązany wprowadzić informacje z druku papierowego do cyfrowego systemu CEIDG. Zgodnie z ustawą przedsiębiorstwo można rozpocząć prowadzić już od dnia dostarczenia przez organ gminny druku. Oszczędza to czas i pieniądze. Złożenie formularza w każdej wersji jest darmowe.