inside car dashboardJeśli właściciel firmy wypłaca odpowiednio ryczałt za auto, ma prawo zwolnić ten przychód ze składek na ZUS. Ryczałt może być wypłacany także w przypadku odbywania podróży służbowej na terenie tej samej miejscowości, a też za przejazdy na terenie różnych miejscowości, leżących na terenie tej samej gminy. Warunkiem jest, żeby maksymalna stawka ryczałtu, zależna od ilości zamieszkałych osób danej gminy, mieściła się w stawkach określonych przez przepisy. Należy pamiętać, że rozliczenie w ramach przejazdów lokalnych może nastąpić tylko w sytuacji jeżdżenia w ramach obszaru opisanego w zawartej umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy. Jeśli zatrudniony chce używać swojego samochodu, właściciel działalności gospodarczej powinien spisać oddzielnie umowę od stosunku pracy. Umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące właściwości samochodu, którego zatrudniony będzie używać do podróży służbowych. Jeżeli pracownik straci prawo jazdy, a pracownikowi temu był wypłacany ryczałt za przejazdy i zmuszony jest on korzystać ze środków komunikacji miejskiej, pracodawca jest zobligowany pokryć wydatki jego przejazdów.