fountain pen isolated on white backgroundJeżeli chcesz sprawnie otworzyć przedsiębiorstwo należy przede wszystkim złożyć stosowny wniosek, CEIDG-1. Wniosek o wpis do CEIDG można dostarczyć na trzy sposoby: bezpośrednio w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym albo przesłać drogą elektroniczną. Jeżeli zamierzamy dostarczyć druk listem poleconym, powinno się pamiętać, żeby podpis na nim był potwierdzony notarialnie. W sytuacji wniosku internetowego należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Druk można odszukać na głównej stronie internetowej CEIDG oraz BIP. Pokwitowanie dostarczenia dokumentu otrzymamy mailem. Jeśli złożymy do urzędu druk na papierze, urząd jest zobowiązany przekształcić go w formę cyfrową najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorstwo można otworzyć już w dzień dostarczenia formularza o wpis do ewidencji. Warunkiem jest, żeby druk był wypełniony bez błędów i posiadał wszystkie dane, które przewiduje rozporządzenie. Dzięki jednemu wnioskowi, nie musimy już wybierać się do GUS, US, ZUS lub KRUS. Wniosek jet niepłatny.