Slider2-946x483Szablonową czynnością, jaką początkujący właściciel działalności gospodarczej powinien podjąć, jest wybór modelu działalności. Nowy przedsiębiorca ma do wyboru kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Najpierw powinien także zdecydować, jaki będzie wymiar i profil wykonywanej firmy i czy przedsiębiorca będzie działał sam, czy też razem ze wspólnikami. Podstawą działania jednoosobowej firmy jest trzeba dostarczyć w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym lub wysłać poprzez sieć. W 2009 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej zadaniem jest prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych zakładów w obszarze wskazanym w rozporządzeniu. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa przesyła formularz przez sieć, system teleinformatyczny CEIDG przesyła obowiązkowo wnioskodawcy pod określony adres [poczty elektronicznej|email| potwierdzenie złożenia wniosku. Niezależnie od formy dokumentu, papierowej czy elektronicznej, organ ewidencyjny za każdym razem analizuje treść wniosku formalnie. Właściciel podmiotu gospodarczego może podjąć działalność gospodarczą już w dzień dostarczenia formularza o zapis do ewidencji działalności gospodarczej.