iStock_000011860998SmallDziałalność mieszana to wykonywanie działalności gospodarczej zarówno uprawniającej, jak i nieuprawniającej do odliczenia VAT. Bazuje ona na tym, że każdy zakup trzeba przyporządkować do stosownego modelu działalności, czyli osobno do działalności opodatkowanej i odrębnie do zwolnionej z VAT. W sytuacji jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub elementów kwot, podatnik może pomniejszyć sumę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, poprzez które posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Stawki odliczenia VAT ustala się jako udział rocznego obrotu poprzez czynności, które umożliwiają obniżenia kwoty podatku należnego, w całym obrocie pozyskanym z tytułu obu rodzajów prowadzonejdziałalności. Współczynnik proporcji odliczenia VAT w danym roku podatkowym wyznacza się w procentach w stosunku rocznym. Do odliczania kwoty VAT naliczonego bierze się pod uwagę współczynnik proporcji wyznaczony szacunkowo, według przewidywanego poziomu sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej. Wysokość tego wskaźnika wymaga jednak uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego najlepiej spisanego jako protokół.