White envelopes background Osoby prowadzące działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem zobowiązane są do opłacania składek ZUS jak i podatku dochodowego. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne w 2011 roku za osoby prowadzące działalność gospodarczą wynoszą kolejno:
  • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 393,41 zł
  • minimalna składka na Fundusz Pracy wynosi 49,38 zł
  • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 33,66 zł
  • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 120,92 zł
  • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 49,38 zł
Opłacaj je należy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Każda osoba, prowadząca działalność gospodarczą, musi odprowadzać: Podatki Do urzędu skarbowego odprowadzać należy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, w opodatkowaniu podatkiem VAT obowiązują stawki, 23 procentowa, 8 procentowa i 5 procentowa. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • import towarów
  • eksport towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Z kolei, opodatkowaniu podaniem dochodowym podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, kapitałowych i akcyjnych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 każdego miesiąca w wysokości 20 procent podstawy opodatkowania za dany miesiąc.