keyboard-498396_1280

Na rynku można się bardzo często spotkać z darmowym oprogramowaniem do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Są dostępne na płytach dołączonych do branżowych magazynów, znaleźć je też można w internecie. Jednak czy używanie darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR jest legalne?

Darmowe oprogramowanie a obowiązek podatkowy

Według art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności są nawet wartości nieodpłatnie otrzymanych świadczeń. Co za tym idzie, należy zapłacić za niego podatek. Czy oznacza to, że za darmowe oprogramowanie do prowadzenia KPiR musimy zapłacić?

Owszem, według definicji jest to świadczenie nieodpłatne, jednak eksperci radzą zwrócić uwagę na słowo "świadczenie". Świadczeniem jest dwustronna relacja, pomiędzy dwoma podmiotami. Dlatego organy podatkowe zgadzają się z twierdzeniem, że w przypadku darmowego oprogramowania nie występuje na dobrą sprawę świadczenie. Program jest dostępny dla setek czy tysięcy użytkowników, nie wypływa od jednego podmiotu. Również określanie wartości początkowej w tym przypadku byłoby kłopotliwe.

Dlatego używając darmowego programu do prowadzenia KPiR podatnik nie musi się obawiać żadnych zobowiązań podatkowych.

Darmowe oprogramowanie a poprawność PKPiR

Korzystając z darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR, należy pamiętać o przepisach, które regulują formę księgi przychodów i rozchodów. Spełnionych musi zostać kilka warunków. Po pierwsze, program do księgowości musi umożliwić wgląd do dokumentów w każdej chwili. Dane muszą być przechowywane odpowiednio, aby nie uległy zniszczeniu czy utracie.

Wygląd KPiR również jest określony, a wytyczne co do formy księgi przychodów i rozchodów można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dlatego jeżeli okaże się, że wydruki z darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR nie zgadzają się z przepisami, podatnik zmuszony jest do wprowadzenia dodatkowej księgi, w formie papierowej. Chyba, że podatnik dotrze do innego darmowego oprogramowania, które drukuje KPiR prawidłowo.

Podsumowując, korzystanie z darmowego oprogramowania do KPiR jest wygodnym i dobrym rozwiązaniem. Ważne jest tylko, aby wybrać sprawdzony program - dobrze jest zapytać o zdanie innych prowadzących KPiR.