iStock_000019110934SmallWorkflow w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza przepływ pracy. W sensie szerszym, to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której informacje, dokumenty albo zadania są przekazywane od jednej osoby do następnej, według odpowiednich procedur zarządczych.

Pojęcie workflow używa się w odniesieniu do oprogramowania, w szczególności przyspieszającego pracę grupową. Ma ono duże znaczenie dla firm, które chcą monitorować kierunki swoich działań jak również przyspieszyć i usprawnić pracę w wybranych działach. Oprogramowanie takie umożliwia:

  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej,
  • gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, tworzonych w działalnościach gospodarczych bądź też dostarczanych do niej z zewnątrz,
  • porządkowanie dokumentów,
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów,
  • obsługę faktur elektronicznych, formularzy lub faktur skanowanych,
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji i dokumentów miedzy działami i jednostkami,
  • obsługę poczty elektronicznej, faksów, zeskanowanej poczty tradycyjnej według zdefiniowanych wcześniej procedur,
  • raportowanie postępu prac w obiegu,
  • tworzenie historii dokumentu.

Jak korzystać z workflow

Oprogramowanie typu workflow przeznaczone jest dla klientów zarówno z sektora finansowego, jak i z obszaru małej i średniej przedsiębiorczości. Program pracuje w przeglądarce www. Udostępniany jest na zasadzie SaaS – oprogramowanie jako usługa. Nie instaluje się go na komputerze, a jedynie wykupuje dostęp do aplikacji internetowej. Po zalogowaniu się na stronie, można w całości korzystać z jego funkcjonalności.

___

Polecamy również artykuł: Usprawnij zarządzanie własnej działalności z wFirma.pl