11 listopada jest jednym z dni, kiedy wielu Polaków wywiesza na swoich domach znak przynależności do kraju ojczystego; biało-czerwoną flagę. O ile na wielu prywatnych domach, można ujrzeć tę powiewającą na wietrze dwukolorową tkaninę, to na siedzibach firm taki widok jest rzadki, czy wręcz zerowy... A czy gdyby, któryś z przedsiębiorców zdecydował się wywiesić ten symbol polskości na budynku firmowym, to czy może ująć zakup flagi w kosztach uzyskania przychodu?

Co jest kosztem uzyskania przychodu? 

Kosztem uzyskania przychodu są wszystkie udokumentowane wydatki, które wpływają na osiągniecie przychodu lub zabezpieczenie interesów firmy. Między wydatkiem a kosztem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy; aby móc osiągnąć przychód należy uprzednio ponieść wydatki. Bez danych wydatków nie ma możliwości osiągnięcia przychodu. Przykładowo, kosztem uzyskania przychodu są np. wydatki na utrzymanie i wyposażenie lokalu firmowego. Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu, Czytelnik najlepiej dowie się z artykułu: Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Jak zatem zakup flagi wpływa na przychód?

Ministerstwo Finansów orzekło w jednej ze swych odpowiedzi, że „ Flaga może pośrednio wpływać na przychody”, a co za tym idzie  można ująć zakup flagi w kosztach uzyskania przychodu. Przy czym należy zwrócić uwagę na słowo „można”. Oznacza, to że wydatek na flagę można wpisać w koszty w niektórych sytuacjach, a nie że każdy poniesiony wydatek na flagę jest kosztem. Ministerstwo mówi „ Korzystanie z flagi państwowej może służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów. Dotyczy to w szczególności flag wykorzystywanych do dekoracji budynków lub pomieszczeń firmy w okresie świąt narodowych. Dlatego poniesione wydatki mogą stanowić podatkowy koszt Flaga natomiast nie będzie kosztem, jeśli służy osobistym celom pracowniów (lub innych osób), albo – bez uzasadnienia jest umieszczana poza firmą. Interpretacja Ministerstwa Finansów, potwierdzająca, że flagę można odliczyć w kosztach: DD6/033/7/MZG/2013/BMI9-18078/RD-36360/13. Dana interpretacja zmieniła uprzednie interpretacje wydane przez organy skarbowe, które twierdziły, że flaga narodowa w żadnym wypadku nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Jak postępować z flagą?

Jak postępować z flagą wyjaśnia ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z ustawą, flaga narodowa ma proporcje 5:8, barwy narodowe mogą być dowolnej szerokości i długości, ale szerokość obu pasów musi być równa (jak równi powinni być wszyscy ludzie...). Flaga musi być czysta, nie może być pomiętolona ani wystrzępiona. W czasie burzy lub silnego wiatru flagę należy zdjąć. Flaga nie może dotknąć wody, bruku, ziemi i podłogi. Na fladze nie wolno umieszczać napisów ani rysunków. Jeśli flaga nie nadaje się do użytku należy ją niepublicznie spalić lub zniszczyć rozdzierając.