3923118-pieniadze-900-600Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, zatrudniający musi zapewnić swojemu pracownikowi, pracującemu w dniu wolnym od pracy lub w święto, wolnego dnia i adekwatnego wynagrodzenia pieniężnego. Gdy zatrudniony jest zobligowany przez pracodawcę do wykonywania swoich obowiązków w dzień, który miał być dniem wolnym dla zatrudnionego z tytułu nadliczbowych godzin, to będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu następne 100-procentowe wynagrodzenie i ponownie określić mu inny dzień wolny od obowiązków służbowych. Ta sama stawka wynagrodzeniowa należy się pracownikom, wykonującym swoje dodatkowe obowiązki w godzinach nocnych. Stuprocentowy dodatek do honorarium należy się również za każdą godzinę pracy nadprogramowej z tytułu przekroczenia przeciętnej ilości godzin, którą należy przepracować w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 par.1) . W innych sytuacjach, zatrudnionemu przysługuje prawo do dodatkowego, 50% rekompensaty za pracę po godzinach.