Rok 2018 przyniósł wiele zmian w prawie, wiele nowych ustaw, ale czy wiemy, jak wygląda powstawanie ustawy, a mówiąc profesjonalniej proces legislacyjny. Co akt prawny, jakim jest np. ustawa ma wspólnego z małżeństwem? Proces legislacyjny to sposób uchwalania ustaw. Rozpoczyna się wniesieniem projektu ustawy do Sejmu, a kończy opublikowaniem ustawy w Dzienniku Ustaw RP. Postępowanie z wniesionym projektem ustawy określają Konstytucja RP oraz regulaminy Sejmu i Senatu. Proces ustawodawczy (legislacyjny) ma wiele etapów - zanim dana ustawa (racjonalna, czy też nie) zacznie obowiązywać musi przejść kilka etapów - podobnie, jak chłopak chcący się ożenić z ulubienicą swego serca. [wp_table id=3480/] I właśnie w powyższy sposób, ten po lewej, powstało wiele ustaw, które przyniosły ważne podatkowe i prawne zmiany 2018. (Choć jest wątpliwość, czy ustawa o zniesieniu górnych limitów składek na ubezpieczenia społeczne przeszła poprawnie powyższą całą procedurę - ta ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał, czy procedura legislacyjna tej ustawy odbyła się zgodnie z prawem i zasadami techniki prawodawczej). A rok po przejściu procedury, tej po prawej - po spełnieniu odpowiednich warunków można już np. rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co jest korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne - prawo takie daje uchwalony akt prawny - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). I tu też jest powiązanie aktu prawnego z aktem małżeńskim, czyli ładnie możemy zamknąć tekst klamrą kompozycyjną.