Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej mogą korygować błędy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich sytuacjach anulowanie paragonu jest możliwe i jak to poprawnie uczynić!

Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej. Przychody ze sprzedaży należy ująć na podstawie raportów okresowych (dobowych lub miesięcznych).

Uwaga!

Wyjątek stanowią podatnicy korzystający ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co do zasady będą wówczas zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Do najczęściej spotykanych błędów przy wystawianiu paragonów należą:

  • nieprawidłowy wybór stawki VAT,
  • niepoprawne kwoty,
  • błędne liczby towarów czy usług.

W jaki sposób anulować paragon?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają kasę fiskalną dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia:

Aby anulować niepoprawnie wystawiony paragon należy dokonać wpisu w ewidencji oczywistych pomyłek w którym należy ująć wartość brutto i podatek błędnie ujętej sprzedaży oraz krótki opis przyczyny błędu. Do ewidencji należy również dołączyć oryginał anulowanego paragonu. W takiej sytuacji należałoby ponowne nabić na kasę poprawny paragon i przekazać go klientowi. Wówczas ewidencja staje się podstawą do ujęcia wpisu do KPiR.

Pierwszym krokiem aby ująć sprzedaż jest zaksięgowanie całego przychodu z łącznego raportu okresowego wraz z błędnie zewidencjonowaną sprzedażą w kolumnie 7 KPiR. Następnym krokiem jest ujęcie błędnie wystawionego paragonu również w kolumnie 7 KPiR ale ze znakiem minus.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi sklep spożywczy i ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. 10 lipca 2016 roku przez pomyłkę nabił na kasę fiskalną sprzedaż towarów na kwotę 200 zł, zamiast 20 zł. Co powinien uczynić w tej sytuacji?  

W pierwszej kolejności przedsiębiorca po stwierdzeniu pomyłki powinien ponownie nabić na kasę fiskalną sprzedaż towaru, tym razem poprawnie - w kwocie 20 zł.

Kolejnym krokiem jest dokonanie wpisu do ewidencji oczywistych pomyłek, pod datą 10 lipca 2016 roku w kwocie 200 zł oraz podpięcie oryginału anulowanego paragonu.

Na koniec miesiąca przedsiębiorca dokonuje wpisu do KPiR na podstawie miesięcznego raportu okresowego wraz z błędnie zewidencjonowaną sprzedażą oraz następnie, ujmuje również w KPiR wpis z ewidencji oczywistych pomyłek ze znakiem minus. Reasumując, przedsiębiorcy, którzy posiadają kasę fiskalną zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zwrotów i reklamacji oraz ewidencji oczywistych pomyłek. Aby anulować błędnie wystawiony paragon należy dokonać wpisu do ewidencji oczywistych pomyłek a następnie ująć go w KPiR w kolumnie 7 jako przychód ze sprzedaży towarów ze znakiem minus.