Fotolia_12376896_XSProwadzenie przedsiębiorstwa z reguły związane jest z wdrażaniem nowoczesnych zdobyczy technologicznych i ciągłym wyścigiem z konkurencją. Dlatego tak istotną rolę w istnieniu działalności odgrywają aplikacje biznesowe, usprawniające cały proces zarządzania działalnością, dokumentami i pracownikami. Które aplikacje gwarantują sukces? Aplikacje biznesowe podzielić można na trzy nadrzędne grupy, służące do obsługi księgowości, wspomagające pracę grupową pracowników, jak również usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem. Nadrzędną łączącą ich cechą jest ich zwirtualizowanie, tj. zastosowanie modułu SaaS – oprogramowania jako usługi, które działa w sieci. Już nie ma potrzeby instalować kosztownego programu na każdym komputerze w przedsiębiorstwie. Wystarczy tylko zakupić abonament i za pośrednictwem Internetu, w pełni korzystać z ich możliwości. Dodatkowo, można to robić z każdego miejsca na świecie, bez względu na porę nocy czy dnia. Programy, które wspomagają pracę grupową Internetowe oprogramowania, które wspomagają pracę grupową w firmie sprawdzają się zarówno w dużych działalnościach dokonujących ekspansji, jak i w małych i średnich firmach. Funkcjonują na zasadzie workflow, to jest obiegu dokumentów między określonymi jednostkami, działami, pracownikami, a także instytucjami. Potęgą w tej dziedzinie aplikacji jest przeglądarka Google, udostępniająca swoje narzędzia zupełnie za darmo. Aplikacje biurowe W poczet programów biurowych wliczyć można programy do fakturowania, programy do kadr i płac, programy do księgowości, jak również programy które umożliwiają ewidencjonowanie pojazdów służbowych. Aplikacje przyspieszające zarządzanie przedsiębiorstwem Te oprogramowania skierowane są do wszystkich dyrektorów, kierowników oraz właścicieli firm. Dzięki nim możliwe jest tworzenie terminarza spotkań, tworzenie rozbudowanych baz danych z informacjami o klientach i kontrahentach oraz prowadzenie historii kontaktów i sprzedaży. W grono programów zarządzających zalicza się aplikacje typu CRM. Zobacz też:
zasiłek chorobowy urlop wychowawczy świadczenia przedemerytalne