nieodliczony vat od samochodu nieodliczony vat od samochodu Z dniem 1 kwietnia 2014 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany dotyczą przede wszystkim odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych samochodem. Sprawdź, czy w tej sytuacji VAT może być Twoim kosztem!

Odliczenie 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem

Na mocy powołanej nowelizacji przedsiębiorca w przypadku pojazdu, który ma być wykorzystywany do celów służbowych oraz potencjalnie prywatnych, może odliczyć tylko 50% podatku od zakupu samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego bieżącą eksploatacją (np. paliwo, myjnia czy części zamienne). Wówczas nieodliczona część podatku VAT może powiększać wartość netto wydatku księgowanego do kosztów uzyskania przychodów.
Uwaga!Zgodnie z przepisami prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko podmiotom będącymi czynnymi podatnikami VAT i tylko w zakresie w jakim nabyte towary i usługi mają zostać wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jeżeli służą one czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług lub w ogóle niepodlegającym temu podatkowi, prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich nabycia nie przysługuje.

Nieodliczony VAT od samochodu o wartości powyżej 20 tys. euro

Należy mieć przy tym  na względzie fakt, że nie można w całości ująć w kosztach podatkowych nieodliczonej części podatku VAT od samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20 tys. euro.
Uwaga!Przy przeliczeniu na złotówki należy wziąć pod uwagę średni kursu NBP z dnia przekazania samochodu do używania.
Innymi słowy, amortyzacja od wartości powyżej wymienionego limitu uniemożliwia przedsiębiorcy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów rzeczywistego kosztu wydatku związanego z nabyciem samochodu. Dopiero w momencie sprzedaży niezamortyzowana część pojazdu niestanowiąca kosztu będzie mogła zostać zaliczona w KPiR. Zobacz też:
kalkulator pracodawcy