powypadkowa naprawa auta powypadkowa naprawa auta Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności pojazdy firmowe, niekiedy mają prawo rozliczać koszty związane ich naprawą powypadkową. Jednakże rozliczenie w tego rodzaju wydatku uzależnione jest od tego, czy przedsiębiorca miała wykupione dodatkowe ubezpieczenie.

Powypadkowa naprawa auta objętego ubezpieczeniem OC i AC

Istotne znaczenie przy rozliczaniu powypadkowych kosztów naprawy pojazdu będzie miał faktu wykupienia przez przedsiębiorcę dodatkowego ubezpieczenia AC (Autocasco). Wówczas gdy samochód, który uległ wypadkowi, a został ubezpieczeniem OC i AC pełna wartość otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela będzie stanowić przychód firmowy. Otrzymane odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej należy zaewidencjonować w kolumnie 8 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (Pozostałe przychody). Natomiast ryczałtowcy opodatkowują go za pomocą stawki 8,5%. W takiej sytuacji koszty powypadkowej samochodu mogą stanowić w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że spełniają definicję kosztu.

Powypadkowa naprawa auta objętego wyłącznie ubezpieczeniem OC

Inaczej wygląda rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu przypadku braku wykupionego ubezpieczneie AC  Otrzymane odszkodowanie również będzie stanowić przychód firmy, ale nie w pełnej wysokości. Przychodem, który należy ująć w ewidencji, będze różnica pomiędzy otrzymaną kwotą odszkodowania a poniesionymi wydatkami na naprawę pojazdu. Koszty naprawy samochodu nie będą w  takiej sytuacji uwzględniane w KPiR.

Powypadkowa naprawa auta a VAT

W kwestii odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z powypadkową naprawą auta, to od nowelizacji ustawy o VAT obowiązującej od 1 kwietnia 2014 roku przedsiębiorca może wybrać jedną z dwóch dostępnych możliwości odliczenia VAT:
  • pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych, pod warunkiem, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych i zostały spełnione warunki formalne wymienione w ustawie o VAT zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26, kilometrówka dla celów VAT itd.);
  • 50% odliczenia VAT wydatków eksploatacyjnych - w przypadku, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) lub gdy podatnik nie dopełni formalności, o których mowa w punkcie powyżej.
Co za tym idzie czynni podatnicy VAT mogą odliczyć od napraw powypadkowych albo 50% albo 100% podatku naliczonego, co powoduje pomniejszenie wypłaconego odszkodowania o zapłacony i odliczony VAT.