an open bookW przypadku gdy w ramach jednego przedsiębiorstwa występuje kilka zakładów produkcyjnych, punktów sprzedaży czy świadczenia usług mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym. Powstaje wtedy pytanie jak prowadzić w tej sytuacji książkę przychodów i rozchodów.

Prawo dopuszcza w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego prowadzenie zarówno jednej KPiR dla wszystkich zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa jak i dla każdego osobno. Oznacza to, że przedsiębiorca posiadający w ramach jednej działalności gospodarczej np. kilka punktów sprzedaży, może prowadzić kilka KPiR - dla każdego z punktów odrębnie, bądź też jedną KPiR wspólnie dla wszystkich zakładów. Wybór należy zatem do podatnika. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wyboru takiego nie ma podatnik, który prowadzi działalność w jednym miejscu - przedsiębiorstwo jednozakładowe, czyli posiada jeden sklep czy jeden zakład. Przedsiębiorca taki prowadzi jedną KPiR zgodnie z przepisami rozprządzenia MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje, że będzie prowadził jedną książkę przychodów i rozchodów, zobowiązany jest do wskazania miejsca w jakim będzie się ona znajdowała - czyli miejsca swojej siedziby, a także do prowadzenia co najmniej ewidencji sprzedaży w każdym zakładzie/punkcie sprzedaży itp.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie KPiR dla każdego zakładu oddzielnie, to książka przychodów i rozchodów powinna znajdować się w każdym z nich.

O ile w sytuacji gdy dla przedsiębiorstwa wielozakładowego prowadzona jest jedna KPiR nie ma problemów z dokonywaniem w niej zapisów, o tyle w przypadku KPiR prowadzonych dla każdego zakładu osobno sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Nie należy bowiem rozliczać każdego zakładu oddzielnie, gdyż prowadzone są w ramach tej samej działalności Należy je zatem rozliczyć wspólnie. W tym wypadku konieczne jest zsumowanie zapisów z każdej książki przychodów i rozchodów (przychodów i kosztów każdej z nich) na koniec okresu rozliczeniowego w celu ustalenia łącznego dochodu osiągniętego z działalności. Następnie należy wyliczyć odpowiednio zaliczki na podatek dochodowy, oraz sporządzić właściwe deklaracje.

Katalog SEO