Car-InsurancePodatek należny o naliczony można obniżać w przypadku kosztów związanych z eksploatacją prywatnego samochodu używanego w przedsiębiorstwie. Wówczas powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, umożliwiająca zaliczenie poniesionych kosztów do kosztów pozyskania przychodów, w ten sposób, jak wymagają ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Właściciele przedsiębiorstw, które muszą zapłacić podatek od środków transportowych, mają prawo do wliczenia tych kosztów do kosztów pozyskania dochodów. Wszelkie wydatki dotyczące eksploatacji samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, mogą być zaliczone w ciężar kosztów pozyskania dochodów w całej wysokości bez znaczenia, czy dany samochód według ustaw o podatkach dochodowych jest samochodem osobowym albo innym samochodem. Koszty z tytułu używania pojazdów niezaliczanych do środków trwałych w przedsiębiorstwie są rozliczane na trochę innych zasadach. Duże znaczenie ma w tej sytuacji podział na samochody osobowe i inne samochody. Koszty na użytkowanie samochodów osobowych są ograniczone, a wydatki z tytułu używania innych samochodów nie podlegają żadnym limitom.