Fotolia_13857804_SPaństwowa Inspekcja Pracy ma prawo skontrolować każdego przedsiębiorcę pod kontem ujawnienia niedozwolonych praktyk albo innych niepoprawności przy zatrudnianiu pracobiorców. Na ogół rewidenci nie informują o swojej wizycie, a ich przebywanie w przedsiębiorstwie może mieć swój ciąg dalszy w sądzie. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. art.13 definiuje, że weryfikacji mają się spodziewać zatrudniający oraz właściciele firm nie będący pracodawcami, dla których jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, w szczególności przez osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, niezależnie od podstawy świadczenia tej pracy. PIP został utworzony do nadzoru i weryfikacji podporządkowywania się przepisom dotyczącym prawa pracy, w tym przepisów i regół BHP i zgodnego z prawem zatrudnienia osób . Aby realizować swoje obowiązki (zgodnie z art. 24 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) rewidenci mają prawo przeprowadzić czynności kontrolne bez uprzedzenia, w każdej chwili bez względu na porę dnia .