ewidencja sprzedaży bezrachunkowej ewidencja sprzedaży bezrachunkowej Sprzedając na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorcy powinni co do zasady ewidencjonować przychód za pomocą kasy fiskalnej. Jednak w tej kwestii przepisy podatkowe przewidziały pewne odstępstwa. Przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy podatnicy mogą księgować sprzedaż na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż bezrachunkowa - co powinna zawierać ewidencja  

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać takie elementy jak:
  • numer kolejny w ewidencji,
  • datę sprzedaży,
  • dane dotyczące nabywcy,
  • wartość brutto,
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia,
  • w przypadku czynnych podatników VAT rozróżnienie na stawki podatkowe.
Ponadto powinna być prowadzona w formie zbroszurowanej, a karty należy ponumerowć. Nie ma obowiązku zgłaszania jej do Urzędu Skarbowego. Należy jednak pamiętać, że w trakcie ewentualnej kontroli urzędnicy będą mieli prawo sprawdzić, czy ewidencja jest prowadzona terminowo oraz rzetelnie.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej a sprzedaż stacjonarna

Przedsiębiorca dokonując sprzedaży w sklepie stacjonarnym (bądź prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz otrzymujący zapłatę w postaci gotówkowej), korzystając ze zwolnienia z kasy powinien prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej.
Ważne Prowadząc ewidencję sprzedaży bezrachunkowej trzeba pamiętać, że nie należy w niej ujmować sprzedaży udokumentowanej fakturą.
Taką ewidencję należy przechowywać w miejscu dokonywania sprzedaży. Pod koniec dnia jego obowiązkiem jest wprowadzenie przychodu dnia do księgi przychodów i rozchodów  – kolumna 7 (sprzedaż towarów i usług) – w formie jednej zsumowanej pozycji.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej a sprzedaż wysyłkowa

Prowadząc sprzedaż wysyłkową (oraz otrzymując pieniądze na konto bankowe) przedsiębiorca może ewidencjonować przychód na podstawie rachunku bankowego, o ile zawiera niezbędne dane identyfikujące transakcję oraz nabywcę. W przeciwnym wypadku zachodzi obowiązek podatkowego prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, podobnie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.