j0289552Obecnie rachunek bankowy jest praktycznie niezbędnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Za pomocą konta bankowego przedsiębiorcy dokonują rozliczeń z kontrahentami, opłacają zobowiązania, przyjmują należności, a także dokonują płatności podatków czy składek ubezpieczeniowych.

W związku z posiadaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy ponoszą koszty związane z jego bieżącą obsługą - utrzymanie konta, użytkowanie kart, opłaty za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych itp. Jeśli wykonywane za pomocą rachunku bankowego operację związane są z prowadzoną działalnością to poniesione na ten cel wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Co jednak ważne, koszty te mogą być ujęte jedynie w roku którego dotyczą. Jak zatem ewidencjonować w KPiR wydatki związane z posiadaniem rachunku bankowego?

Podstawą do ujęcia kosztu w przypadku opłat związanych z prowadzeniem konta oraz dokonywaniem operacji będzie wyciąg bankowy o czym świadczy par. 13 pkt 4 Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Powyższy paragraf wskazuje bowiem, iż za dowód księgowy można uznać również dowody opłat pocztowych oraz bankowych.

Zatem dowodem księgowym uprawniającym podatnika do ujęcia kosztu w KPiR będzie otrzymany pocztą wyciąg bankowy, bądź też wydrukowany samodzielnie - bezpośrednio z konta elektronicznego.

Na podstawie posiadanego wyciągu poniesione opłaty należy zaksięgować poprzez dowód wewnętrzny do kolumny 13 KPiR jako pozostałe wydatki. Nie należy jednakże każdej pobranej przez bank opłaty ewidencjonować osobno. Opłaty z okresu objętego wyciągiem bankowym należy zsumować i zaksięgować łącznie jednym dowodem wewnętrznym, pod który należy dołączyć wyciąg potwierdzający poniesienie wydatków.