Money seriesW toku prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy dokonują sprzedaży swoich towarów oraz usług nie tylko na rzecz innych firm, ale także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O ile nabywca taki nie zażąda faktury czy rachunku, sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu, ma jednakże obowiązek właściwie udokumentować sprzedaż w KPiR. 

Jak zatem tego dokonać nie posiadając dowodu księgowego w postaci faktury ani rachunku?

Powyższa sytuacja to sprzedaż bezrachunkowa dotycząca podatników, którzy nie mają obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej. Wówczas przychody nieudokumentowane fakturami ani rachunkami, podatnicy ci ujmują w KPiR na podstawie dowodu wewnętrznego.

Zgodnie z §19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dowód wewnętrzny dokumentujący przychody ze sprzedaży bezrachunkowej powinien być sporządzony na koniec dnia i ujmować łączną kwotę tych przychodów za cały dzień. Ponadto zapisów w księdze na podstawie dowodu należy dokonywać raz dziennie na koniec dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Polecamy:

Darmowe ogłoszenia nKatalog.pl

Opisany powyżej dowód wewnętrzny dotyczący sprzedaży bezrachunkowej towarów bądź usług należy zaksięgować do kolumny 7 KPiR, pamiętając przy tym, by w kolumnie 3 zamieścić nr dowodu, natomiast kolumnę 6 uzupełnić koniecznie o opis “sprzedaż bezrachunkowa” bądź “sprzedaż nieudokumentowana”.

Podatnicy, którzy prowadzenie KPiR zlecili biuru rachunkowemu, nie sporządzają dowodów wewnętrznych w przypadku sprzedaży bezrachunkowej, a mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z przepisami zawartymi w  §8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR.

Zobacz też:

Rozliczenie delegacji krajowej

Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy