Jednorazowa amortyzacja stanowi duże udogodnienie szczególnie dla małych podatników, a także początkujących przedsiębiorców. Jednak należy pamiętać, że takie ułatwienie skierowane zostało dla wąskiego grona odbiorców.

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji de minimis?

Z amortyzacji jednorazowej de minimis mogą skorzystać mali podatnicy, a także przedsiębiorcy którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego dochód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro. Zatem w 2015 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego dochód ze sprzedaży nie przekroczył 5 015 000 zł. Przeliczenia należy dokonać na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego.

Dla jakich środków trwałych można zastosować jednorazową amortyzację de minimis?

Przedsiębiorcy mogą zastosować jednorazową amortyzację w stosunku do środków trwałych znajdujący się w grupach 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:
  • kotły i maszyny energetyczne (grupa 3),
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4),
  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5),
  • urządzenia techniczne (grupa 6),
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (grupa 7),
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8).
Należy przy tym pamiętać, że amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis nie można zastosować wobec wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja jednorazowa de minimis - pamiętaj o limitach!

Podatnicy uprawnieni do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis muszą pamiętać, że mogą z niej skorzystać do wysokości limitu, który wynosi 50 tys. euro. Stąd w 2015 roku limit wynosi 209 tys. zł. Natomiast łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 ty. euro w ciągu kolejnych trzech lat. Dodatkowo dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. Jednak brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia przedsiębiorcy do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy.