W 2020 roku uległy zmianie terminy składania zeznań rocznych za 2019 rok, stąd pojawia się wątpliwość kiedy złożyć zeznanie roczne. Do tej pory zeznanie roczne można było składać od początku roku podatkowego następującego po roku, za który składane jest zeznanie roczne. Obecnie zeznanie roczne za 2019 rok można złożyć dopiero od 15. lutego. W przypadku gdy podatnik złożył zeznanie roczne przed tym terminem urząd skarbowy uzna taką deklarację jako złożoną 15 lutego 2020 r. 

Zmiana terminu składania zeznań rocznych związana jest również terminem ewentualnego zwrotu w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku. Urząd skarbowy zobowiązany jest bowiem do wypłaty nadpłaty podatku wynikającego ze złożonego zeznania rocznego w ciągu:

W związku z tym mimo złożenia deklaracji rocznej wcześniej ewentualny zwrot podatku zostanie otrzymany w jednym z powyższych terminów, licząc jednak dopiero od 15. lutego.

Końcowe terminy składania zeznań rocznych za 2019 rok są następujące:

  • PIT-28 - 2. marca (ze względu na to, że 29. lutego wypada w sobotę),
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 - 30. kwietnia.