Konto firmowe - mieć, czy nie mieć? Oto jest pytanie! A w artykule tym poznasz odpowiedź na nie. I odpowiedź ta będzie zdecydowanie krótsza niż znana szekspirowska powieść.

Konto firmowe - co mówi prawo

Prawo nie nakazuje wprost, aby posiadać konto firmowe. Wobec czego możliwe jest posiadanie konta osobistego do prowadzenia rachunków firmowych. Co więcej - niektórzy przedsiębiorcy nie mają nawet obowiązku posiadania konta bankowego - wystarczające są płatności gotówką, przelewem - bez pośrednictwa konta. Do regulowania zobowiązań bez pośrednictwa konta bankowego uprawnieni są mikroprzedsiębiorcy. Mogą oni np.płacić ZUS oraz podatków przykładowo na poczcie. Mogą też odbierać zwrot podatku w gotówce. Natomiast wszyscy pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać się z ZUS i US za pomocą rachunku bankowego (lub np. w SKOK). Obowiązek posiadania rachunku bankowego (nie firmowego) występuje także, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot VAT. Ponadto, przedsiębiorca musi się rozliczać za pomocą rachunku bankowego gdy:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł

Konto firmowe - co mówi życie

Życie mówi, że konto firmowe lepiej mieć niż nie mieć. A jeszcze lepiej być niż mieć (jedynie w przypadku świni lepiej mieć). Na korzyść konta firmowego przemawia transparentność, oddzielenie środków firmowych od prywatnych. Łatwiej wtedy zarządzać finansami firmy, czy monitorować płynność finansową. Poza tym pieniądze na osobistym koncie podlegają opodatkowaniu “podatkiem Belki”. Dodatkowo, banki w regulaminach mogą zastrzegać, że konta osobiste nie mogą być wykorzystywane do rozliczeń w działalności gospodarczej.

Jak zgłosić konto do urzędu?

Firma rejestrowana w CEIDG Swoje konto lub konto firmowe wystarczy podać przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego CEIDG (jeśli w momencie rozpoczynania działalności posiadamy konto) lub zmianowego (jeśli konto założyliśmy po rejestracji działalności) w CEIDG. Dane z formularza CEIDG są automatycznie przesyłane do odpowiednich urzędów. Firma rejestrowana w KRS Informację o numerach rachunku należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki na formularzu NIP-8. Spółka cywilna, informacje o rachunkach składa na formularzu NIP-2.