koszty reprezentacji koszty reprezentacji Zgodnie z przepisami PIT do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca wskazał w art. 23 updof, które wydatki nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Wśród nich znaleźć można koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Czym są koszty reprezentacji?

W przepisach podatkowych nie zostało wyjaśnione pojęcie kosztów reprezentacji. Tym samym przedsiębiorcy mogą mieć często trudność z zaklasyfikowanie poszczególnych wydatków. Do pewnego czasu koszty reprezentacji charakteryzowały się trzeba podstawowymi cechami. Były nimi:
  • okazałość
  • ponad przeciętna miara, a także
  • wywołanie pozytywnego wrażenia.
Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego „reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”.
Jednak obecnie według orzeczenia sądów administracyjnych do kosztów reprezentacji zaliczyć należy wydatki, które przedstawiają przedsiębiorcę w korzystnym świetle, a także kreują pozytywny wizerunek firmy.

Czy prezenty dla klientów stanowią reprezentację?

Pewne wątpliwości może budzić czy prezenty wręczane klientom mogą stanowić koszt przedsiębiorcy. Jeżeli zawierają logo firmy wówczas mogą zostać potraktowane jako koszty reklamy, a tym samym zostać ujęte w kosztach firmowych. Bowiem tego rodzaju wydatku nie zostały wyłączone z kosztów na mocy art. 23 ustawy PIT. Jednak gdy podatnik podaruje kontrahentowi alkohol z logiem firmy taki wydatek nie będzie stanowił kosztu firmowego. Wyjątkiem jest wręczanie alkoholu własnego wyrobu. W sytuacji, gdy gadżety dla klientów nie zawierają logo firmy wówczas należy potraktować je jako koszt reprezentacji, czyli NKUP.

Zakup artykułów dla pracowników

Do kosztów reprezentacji nie należy zakup odzieży roboczej czy posiłków dla pracowników. Bowiem pracodawca, zgodnie z przepisami BHP, ma obowiązek ich zapewnienia pracownikom pracującym w warunkach trudnych. Dodatkowo takie koszty jak zakup napojów, kawy, herbaty można ując w kosztach firmowych gdyż mają na celu zapewnienie dobrych warunków pracy.