Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą bardzo często muszą liczyć się ze stratami z tytułu jej prowadzenia, np. kradzieżą towarów. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy kradzież towarów handlowych może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Kradzież towarów handlowych a KPiR

Straty związane z kradzieżą towarów handlowych nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dlatego też można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Co ważne kosztem będą tylko te straty, których nie udało się uniknąć, czyli nie wynikają z zaniedbań przedsiębiorcy. Podatnik powinien jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu. W przypadku kradzieży towarów handlowych właściwym dokumentem będzie sporządzenie protokołu szkody oraz zgłoszenie jej na policję. Dlatego warto również posiadać dokument zgłoszenia szkody.

Pierwszym krokiem przy rozliczeniu straty spowodowanej kradzieżą jest wyksięgowanie z kolumny 10 KPiR towarów handlowych, które zostały skradzione. Następnie należy wartość tych towarów zewidencjonować w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki. Reasumując, aby kradzież towarów handlowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatnik zobowiązany jest do właściwego jej udokumentowania. Co więcej, strata nie może wiązać się z niewłaściwym oraz nieracjonalnym działaniem przedsiębiorcy.

Zachęcamy do przeczytania artykułu dotyczącego Jednolitego Pliku Kontrolnego.