Przedsiębiorcy aby móc ująć poniesione wydatki do kosztów firmowych muszą posiadać dokumenty, które spełniają wymogi uznania je za dokumenty księgowe. Czy umowa kupna-sprzedaży jest takim dokumentem? Przeczytaj i dowiedz się więcej. Odpowiedź uzyskasz poniżej!

Umowa kupna-sprzedaży a KPiR

Zdarzają się sytuacje podczas których przedsiębiorca nabywający towary handlowe czy składniki majątku nie posiada powszechnie występującego dokumentu księgowego jakim jest faktura VAT czy rachunek. Jest to powszechna sytuacji gdy nabycie towarów czy majątku odbywa się od osób prywatnych. Wówczas prawidłowym dokumentem potwierdzającym daną transakcję jest umowa kupna-sprzedaży.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • określenie stron umowy w sposób jasny, który pozwoli na jednoznaczną ich identyfikację,
  • przedmiot sprzedaży,
  • cenę sprzedaży określoną w jednostkach pieniężnych,
  • podpisy obu stron.

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży zawiera wyżej wymienione elementy można uznać ją za dokument stanowiący ujęcie wydatku w KPiR.

Dodatkowo należy wspomnieć, że umowa kupna-sprzedaży może posiadać dodatkowe elementy, które będą pomocne przy jej realizacji. Należą do nich m.in.:

  • informacje o wpłaconych zaliczkach bądź zadatkach,
  • miejsce przekazania rzeczy,
  • termin odbioru,
  • sposób dostawy.

Podsumowując, podatnicy, którzy nabywają rzeczy od osób prywatnych mogą zaliczyć koszty związane z ich zakupem na podstawie umowy kupna-sprzedaży w KPiR.

W związku ze zmianami w przepisach zachęcamy do przeczytania artykułu dotyczącego Jednolitego Pliku Kontrolnego.