Piled polish banknotes and scattered polish coins.Nieterminowa płatność przedpłat na podatek dochodowy i naliczane w związku z tym odsetki. Przedpłaty winno się traktować na równi z podatkiem. Dlatego też z chwilą nieuiszczenia zaliczek o wyznaczonym czasie będziemy mieć zaległości podatkowe, od których będą z kolei naliczane odsetki, które należy uregulować. Niestety bez znaczenia jest, że kwota głównego zobowiązania podatkowego jest już obecnie zapłacona w całości. Nie pokrywała ona wspomnianych odsetek naliczonych od zaliczek uregulowanych po ustalonym terminie do spłaty. W myśl art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej, w momencie gdy w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy orzeknie, że podatnik nie zapłacił zaliczek (jej części lub całości), organ ten podejmuje decyzję, w której wyznacza wysokość odsetek za zwłokę na dzień oddania zeznania podatkowego w roku podatkowym lub innym okresie rozliczeniowym, a z chwilą niedostarczenia zeznania o wyznaczonym czasie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjąwszy prawidłową wysokość zaliczek na podatek. Należy wspomnieć, że odsetki od nieopłaconych o wyznaczonym czasie zaliczek na podatek dochodowy są naliczane tylko do czasu, w którym podatnik dokona rocznego rozliczenia, albo do dnia, w którym to rozliczenie powinno mieć miejsce. Po tym terminie odsetki nie są naliczane już od zaliczek, ale od zaległości głównej (jeżeli ona także nie została uiszczona o wyznaczonym czasie).