opłata za przejazd autostradą opłata za przejazd autostradą Przedsiębiorcy co do zasady rozliczają koszty firmowe na podstawie otrzymanych faktur. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, gdy  otrzymanie tradycyjnego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Ma to miejsce przede wszystkim przy przejazdach płatnymi autostradami. Zatem w jaki sposób można ująć opłatę za przejazd autostradą w kosztach firmowych?

Opłata za przejazd autostradą w kosztach uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof. W powołanym przepisie nie ma informacji zabraniających zaliczenia do kosztów firmowych opłaty za przejazd autostradą. Zatem mogą stanowić koszt podatkowy. Jednak w tej sytuacji przedsiębiorca powinien móc udowodnić związek poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością oraz jego wpływ na osiągnięte przychody. Dodatkowo należy odpowiednio udokumentować fakt poniesienia kosztu. W takim przypadku może do tego służyć paragon fiskalny otrzymany w punkcie poboru opłat. Bowiem jak wynika z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, można uznać go za fakturę o ile będzie zawierał dane:
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.
Jeżeli paragon zawiera wszystkie wymagane dane może być podstawą do odliczenia podatku VAT.

A co w przypadku przejazdu zagraniczną autostradą?

Jeżeli przedsiębiorca odbywa zagraniczną podróż służbową autostradą oraz posiada paragony za przejazd wówczas również taki dokument może stanowić dowód poniesienia wydatku. Najlepiej dodatkowo opisać taki paragon informując jaki był cel podróży. Taką opłatę należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP pochodzącego z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Należy jednak pamiętać, że od wydatku poniesionego za granicą nie można odliczyć podatku VAT. Stąd należy go ująć w kwocie brutto (a nie netto tak jak w przypadku paragonu za przejazd krajową autostradą). Wówczas można ubiegać się o zwrot podatku opłaconego poza krajem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należałoby wykazać taki zwrot jako przychód z działalności.