Transportation fleet in beigePodatnikami podatku drogowego są osoby fizyczne, jak też osoby prawne, będące posiadaczami środków transportowych. Zasada ta dotyczy też jednostek organizacyjnych, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W sytuacji, gdy środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, opodatkowanie podatkiem od środków transportowych jest obowiązkowe dla każdego współwłaściciela. W sytuacji, jeżeli zmieni się właściciel zarejestrowanego środka transportowego, obowiązek podatkowy staje się obowiązkiem nowego właściciela. Przeniesienie obowiązku podatkowego na nowego właściciela pojazdu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmienił się właściciel. Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych właściciel firmy podlega do dnia wypisania z rejestru pojazdu. Bez znaczenia jest, czy pojazd jest używany, lub nie. Obowiązek ten powstaje w dzień zarejestrowania środka transportowego lub w dzień jego kupna. Podatek drogowy należy opłacać w dwóch ratach, do 15 lutego i do 15 września. Dodatkowo właściciel firmy ma obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji na podatek drogowy za dany rok podatkowy w okresie do 15 lutego. Zobacz też:
Posiłki regeneracyjne