shutterstock_1516642W przypadku sprzedaży internetowej mamy do czynienia z dość specyficznym momencie powstawania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Zależny jest on bowiem od sposobu wysyłki towaru oraz dokonania zapłaty przez klienta.

W sytuacji gdy klient dokonuje przedpłaty za zakupiony towar, czy też towar wysyłany jest wraz z fakturą o odroczonym terminie płatności, nie ma problemu z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Wygląda to bowiem następująco:

  • przedpłata - obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania należności, bądź jej umówionej części,
  • zapłata przy odbiorze osobistym, czyli w siedzibie sprzedawcy - obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru nabywcy,
  • wysyłka towaru wraz z fakturą o odroczonym terminie płatności - obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od wydania towaru,

Inaczej jest natomiast w przypadku wysyłki towaru za tak zwanym zaliczeniem pocztowym przy skorzystaniu z usług Poczty Polskiej, czy też “za pobraniem” przy wysyłce poprzez firmę kurierską. Obie formy płatności oznaczają, iż klient uiszcza należność dopiero w momencie odbioru towaru od listonosza/kuriera. Zatem sprzedawca otrzymuje zapłatę czasem nawet kilka bądź kilkanaście dni po wydaniu towaru. Ma to związek z tym, że kurier bądź pracownik poczty odbiera należność od klienta i dopiero wtedy jest ona przekazywana sprzedawcy na rachunek bankowy.

W opisanym powyżej przypadku obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie otrzymania przez sprzedawcę zapłaty, czyli w chwili wpływu na rachunek bankowy pobranej przez pocztę czy kuriera należności od nabywcy. Tan szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego uregulowany jest w  art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT.

W przypadku wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym, bądź za pobraniem, może się zdarzyć, że klient nie odbierze przesyłki (np. odmówi jej przyjęcia) i towar wraz z fakturą wróci do sprzedawcy. Taką transakcję należy uznać za niebyłą, a fakturę anulować, gdyż w tym wypadku nie powstał obowiązek podatkowy - sprzedawca nie otrzymał zapłaty, a faktura nie została wprowadzona do obrotu gospodarczego.