Photo of joyful colleagues watching into laptop monitorW prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju programy, usprawniające zarządzanie firmą. Od prostych aplikacji do fakturowania, poprzez programy do księgowania, a na narzędziach typu workflow skończywszy. Dlaczego są tak ważne w przedsiębiorczości? Aplikacje do prowadzenia przedsiębiorstwa|biznesowe] wspomagają, usprawniają procesy zarządcze pracę biurową] oraz zmniejszają wydatki związane z utrzymaniem firmy. Można je podzielić na 4 podstawowe grupy, programy do księgowania, programy do fakturowania, programy do kadr i płac, CRM. Programy do księgowania To alternatywne rozwiązanie dla drogich biur rachunkowych. Skierowane są do małych i średnich firm, a do prowadzenia księgowości przy ich użyciu nie jest wymagana znajomość przepisów prawa podatkowego. Istnieją dwa rodzaje aplikacji księgowych, instalowane na komputerze oraz dostępne na stronach internetowych typu Software as a Service. Programy do kadr i płac To aplikacje umożliwiające tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w firmie. Za ich pomocą obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, naliczane są wypłaty oraz karty wynagrodzeń, tworzone są listy płac, ustalana jest wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego i kartoteki osobowe. Programy do wystawiania faktur To jedne z najprostszych oprogramowań, wspomagających pracę w biurze. Za ich pomocą tworzone i przechowywane są wszelkie faktury, rachunki i dokumenty sprzedażowe. CRM CRM jest programem do zarządzania relacjami z kontrahentami. Oprogramowanie zawiera rozbudowane bazy danych rozszerzone o funkcjonalności, które pozwalają na pozycjonowanie kontaktów zarówno pod względem hierarchii, jak i płatności. Co więcej, pozwalają na:
  • tworzenie historii wydatków
  • planowane wydarzeń związanych z kontrahentem
  • tworzenie historii kontaktów z kontrahentem
  • tworzenie zestawień płatności
  • tworzenie historii sprzedaży wraz z informacją o dokonanych albo nie płatnościach faktur
  • analizę obrotów z danym kontrahentem
  • wprowadzenie danych kontrahentów
  • zestawienie historii przekazanych dokumentów, ułożonych chronologicznie