składki ZUS w kosztach firmy składki ZUS w kosztach firmy Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą w całości obniżyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Jednak w tej sytuacji elementem koniecznym jest aby składka została rzeczywiście opłacona. Przeczytaj więcej na temat ujęcia składki ZUS w kosztach firmy!

Składki ZUS przedsiębiorcy w kosztach firmy

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca (czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe) może pomniejszyć podstawę opodatkowania na dwa sposoby:
  • bezpośrednio zaliczone jako koszty uzyskania przychodów - należy je ująć w kolumnie 13. KPiR (Pozostałe wydatki), bądź
  • odliczone od dochodu - nie ujmuje się ich w KPiR tylko odejmuje ich sumę pomniejszonego o koszty przychodu.
Warto przy tym konsekwentnie stosować jedną z przyjętych metod, aby przypadkowa nie zdublować odliczonych składek. Należy jednak pamiętać, że składki na ubezpieczenie zdrowotne nie mogą pomniejszać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Bowiem składki zdrowotne pomniejszają wyłącznie wyliczoną już kwotę podatku
WażneTermin zapłaty składki ZUS w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie mija w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie. Innymi słowy, składkę za maj przedsiębiorca powinien zapłacić do 10. czerwca.

Składki ZUS pracownika w kosztach firmy

Składki ZUS płacone przez pracodawcę za swoich pracowników również mogą stanowić koszt podatkowy. W myśl art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone.

Czy wynagrodzenie może zostać ujęte w kosztach firmy?

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może zostać ujęte w kosztach podatkowych w miesiącu, w którym jest należne o ile zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Przykład 1 Przedsiębiorca X wypłaca wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę do 10. dnia kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie za maj zostało wypłacone 10. czerwca. Tym samym wypłacone wynagrodzenie będzie stanowiło koszt podatkowy w maju. W odniesieniu do umów cywilnoprawnych (zlecenia czy umowy o dzieło) wynagrodzenie będzie powiększało  koszty uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia. Przykład 2 Przedsiębiorca Z. wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenie do 15 kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie za maj zostało wypłacone 15 czerwca. W tej sytuacji wynagrodzeni będzie ujęte w kosztach  w czerwcu.