wydatki na edukację przedsiębiorcy Przedsiębiorcy powinni pamiętać,  aby ując w kosztach podatkowych określone wydatki powinni móc udowodnić  związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem lub zachowaniem przychodu bądź zachowaniem jego źródła, a także odpowiednio go udokumentować. Tym samym powstaje pytanie czy wydatki na edukację przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy?

Wydatki na studia przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

Często zdarzają się sytuację, gdy przedsiębiorcy chcący zdobyć niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje potrzebne w działalności idą na studia wyższe. Organy podatkowe zajmują obecnie stanowisko według którego wydatki w postaci czesnego można ująć w kosztach firmowych, o ile wybrany kierunek związany jest z prowadzoną działalnością. Innymi słowy, jeżeli studia umożliwiają przedsiębiorcy nabycie wiedzy oraz umiejętności koniecznych w prowadzeniu firmy mogą być częścią kosztów firmy.

Wydatki na kursy językowe przedsiębiorcy

Kolejnym popularnym wydatkiem ponoszonym przez przedsiębiorcę są kursy językowe. Analogiczne jak w przypadku studiów istotnym jest właściwe uzasadnienie, a także udokumentowanie poniesionego wydatku.

Wydatki na prasę fachową

Kosztem przedsiębiorcy mogę być również wydatki na zakup literatury oraz prasy fachowej. W tej sytuacji należy udowodnić, że nie będą służyły podatnikowi do celów prywatnych. Jednak przedsiębiorca nie musi ograniczać się jedynie do literatury specjalistycznej ściśle związanej z przedmiotem działalności. Do kosztów mogą zostać zaliczone również wydatki na zakup wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, w których zawarte są niezbędne informacje do właściwego wykonywania działalności, np. o tematyce biznesowej.

Wydatki na kurs prawa jazdy

W odniesieniu do wydatków na nabycie prawa jazdy sprawa wygląda nieco odmiennie. Bowiem według oceny organów skarbowych uzyskanie prawa jazdy kategorii B nie będzie służyło wyłącznie do celów związanych z działalnością, ale również do celów prywatnych. Inaczej wygląda kwestia nabycia uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi. Zdaniem urzędów skarbowych koszt poniesiony na kurs prawa jazdy kategorii C przyczyni się do podniesienia kwalifikacji przedsiębiorcy, a tym samym będzie wpływało na osiąganie przychodów z działalności gospodarczej. Reasumując, to czy danym wydatek poniesiony w celu podniesienia kwalifikacji przedsiębiorcy, będzie stanowił koszt firmowy zależy w głównej mierze od tego czy będzie pozostawał w związku z prowadzoną działalnością. Należy również pamiętać, aby go odpowiednio udokumentować!