Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że do kosztów podatkowych mogą zaliczyć wydatki związane z działalnością gospodarczą. Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy mają wątpliwość czy mogą ująć w kosztach firmowych wydatki służące zarówno w działalności, jak i w życiu prywatnym. Czy wydatki prywatne przedsiębiorcy mogą zostać ujęte w kosztach firmy?

Jakie dane powinny został zawarte ma fakturze?

Należy pamiętać, że umieszczenie na  fakturze wyłącznie imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność nie jest jednoznaczne z tym, iż jest to wydatek prywatny przedsiębiorcy.  Bowiem w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT został zawarty katalog danych, jakie co do zasady powinny zostać zawarte na fakturze. Należą do nich m.in.:
  • data wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
Dodatkowo ustawodawca określił, jakich danych faktura nie powinna zawierać, odnosząc się do konkretnych sytuacji, o których mowa w art. 106e ust. 4 powołanej ustawy. W związku z tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , może posługiwać się na fakturach wyłącznie swoim imieniem i nazwiskiem. Tym samym nie przesądza to od razu, że mamy do czynienia z wydatkiem prywatnym przedsiębiorcy.

Kiedy wydatki prywatne przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy?

Zgodnie z przepisami podatkowymi kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, czy też zabezpieczenia bądź zachowania ich źródła. Co więcej, dane wydatki nie mogą być wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych zamieszczonym w art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wydatek powinien mieć swoje ekonomiczne uzasadnienie. Przy czym należy pamiętać, że powiązanie kosztów z przychodami nie musi być tylko bezpośrednie. Koszt może również pośrednio wpływać na wysokość uzyskanego przychodu, zabezpieczając, zachowując jego źródło. Często zdarzają się sytuację, w których wydatki poniesione pierwotnie w celach prywatnych mogą zostać następnie zaliczone do kosztów prowadzonej działalności. Najczęstszym przypadkiem są koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności, takie jak zakup towarów czy materiałów. Przepisy w tej sytuacji nie zabraniają przedsiębiorcy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Wówczas należy je ująć w spisie z natury stanowiącym pierwszy wpis w Księdze Przychodów i Rozchodów. Istnieją również wydatki poniesione zarówno celach prywatnych, jak i służbowych. W tej sytuacji koniecznym będzie zastosowanie współczynnika proporcji, według którego koszt zostanie zaliczony jako podatkowy. Ustalanie takiego współczynnika będzie konieczne np. w przypadku prowadzenia działalność w prywatnym mieszkaniu. Reasumując, wydatki prywatne przedsiębiorcy nie muszą takie pozostać. Wydatki mogą częściowo bądź w całości służyć podatnikowi w celach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak należy pamiętać, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia przyczynowo skutkowego kosztu z uzyskanym przychodem.