iStock_000004674714MediumObowiązkiem przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników, jest zarówno wypłata wynagrodzeń, jak i opłacanie składek ZUS za zatrudnione osoby. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie te wydatki stanowią dla pracodawcy koszty podatkowe. To, w jakim terminie zostaną ujęte w KPiR zależy od dnia, w którym dokonano zapłaty. 

Wynagrodzenia - jak kwalifikować?

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ujmuje się je w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne. Warunkiem jest jednak ich wypłacenie lub postawienie do dyspozycji pracownika. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wówczas niewypłacone przychody pracownika mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu w terminie wcześniejszym, niż zostały wypłacone.

Składki ZUS - jak kwalifikować?

To, kiedy składki ZUS zostaną zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu zależy od terminu zapłaty. Kluczową kwestią w odniesieniu do składek ZUS pracowników opłacanych przez pracodawców, jest data wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca może zaliczyć wynagrodzenie oraz składki ZUS finansowane przez pracowników do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, którego dotyczyły, pod warunkiem że zostały uregulowane w terminie (określonym w umowie lub regulaminie firmy).

Jeżeli przedsiębiorca nie wypłaci wynagrodzenia w terminie, wraz ze składkami ZUS będzie ono stanowiło koszt w miesiącu, w którym rzeczywiście dokonano zapłaty.