j0316965Zakupy na raty będące nieodłącznym elementem handlu stają się coraz bardziej atrakcyjnym sposobem pozyskania środków trwałych dla przedsiębiorców. Wielu z nich nie posiada na starcie wystarczających zasobów gotówki na zakup wszystkich potrzebnych sprzętów, a nawet jeśli to po co wydawać gotówkę już dziś, gdy sprzedawca oferuje raty 0%. Posiadane środki można wykorzystać na inne potrzeby działalności, a kupiony na raty środek trwały spłacać w niewielkich kwotach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak zatem zaewidencjonować w KPiR zakup środka trwałego na raty?

Problem polega na tym, iż przy jego kupnie zwykle wpłacamy tylko pierwszą ratę.Jednakże otrzymujemy fakturę, a środek trwały przyjmujemy do użytkowania. Na fakturze zwykle wyszczególniona jest łączna kwota zakupu, mimo, iż jeszcze jej nie uiściliśmy. Dodatkowo do faktury otrzymujemy harmonogram spłaty rat, na podstawie którego będziemy dokonywać płatności przez określony w harmonogramie czas.

W tej sytuacji fakturę księgujemy jako zakup środka trwałego pod datą wystawienia faktury w pełnej wartości. Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT ujmuje zakup w kwocie netto, natomiast nievatowiec w kwocie brutto. Podatek od towarów i usług (w przypadku podatnika VAT) będzie podlegał rozliczeniu zgodnie z datą otrzymania faktury, natomiast koszty powinny być ujmowane w KPiR zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi.

Co najważniejsze w przypadku księgowania zakupu na raty: nieopłacona część należności podlega tak zwanej korekcie kosztów. Oznacza to, że po upływie 30 dni od upływu terminu płatności należy skorygować koszty o tę część rat, które jeszcze nie zostały opłacone, a w momencie opłacenia kolejnej raty sukcesywnie co miesiąc doksięgowywać do kosztów kwoty opłacanych na bieżąco rat.

Raty oprocentowane

Zdarza się jednak że raty są oprocentowane. Wówczas do rat doliczane są odsetki. Odsetki te przedsiębiorca może ująć w kosztach, pod warunkiem, że zostały one opłacone. Księgowaniu będą wtedy podlegały tylko te części bieżących rat które dotyczą samych odsetek i które zostały uregulowane. Odsetki należy ujmować w KPiR jako pozostałe wydatki czyli w kolumnie 13 KPiR.

Zobacz też:

Praca przy komputerze