Obecnie wiele rzeczy robimy przez internet – od zakupów, przez załatwianie codziennych spraw, aż po spędzanie czasu wolnego. Doskonale wiedzą o tym przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na biznes online. Internet obfituje w narzędzia ułatwiające założenie sklepu internetowego, czy strony, z pomocą której można świadczyć inne usługi. Świadczenie usług drogą elektroniczną niesie jednak za sobą szereg obowiązków, które musi spełnić przedsiębiorca. O czym powinien on pamiętać? Jaki jest zakres jego odpowiedzialności? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – co to znaczy?

Kwestie związane ze specyfiką biznesu online są regulowane Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czytamy w niej m.in., że świadczeniem usług drogą elektroniczną nazywamy takie usługi, które są wykonywane na odległość i w przypadku których nie ma miejsca jednoczesna obecność zainteresowanych stron. Do świadczenia takich usług dochodzi poprzez przekaz danych przesyłanych poprzez urządzenia do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych na indywidualne żądanie usługobiorcy. Usługa taka jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana poprzez sieć telekomunikacyjną, którą rozumieć należy w kontekście ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Do czego są zobowiązane firmy?

Usługi wykonywane przez internet, z racji swojej specyfiki, wiążą się z pewnym ryzykiem, które nie występuje lub występuje w mniejszym stopniu w przypadku usług tradycyjnych. Chodzi tu głównie o kwestie związane z łatwością zafałszowania lub wyłudzenia danych. W związku z tym w prawie zostały określone regulacje, mające na celu zabezpieczenie kontrahentów. Dlatego też każda legalnie działająca firma ma obowiązek podania klientom wszystkich ważnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa i działalności, która jest w ramach niego prowadzona. Ponadto wymagany jest również regulamin prowadzenia strony i świadczenia usług, a także polityka prywatności i ochrony danych osobowych – przy czym musi ona być zgodna z RODO. Prawo wymaga również podania informacji handlowych.

Kolejnym obowiązkiem firm, które świadczą usługi drogą elektroniczną, jest zagwarantowanie poufności danych przekazywanych przez klientów, a także uniemożliwienie wprowadzenia do nich zmian w sposób nieautoryzowany. Służą do tego m.in. techniki kryptograficzne. Zabezpieczenia w tym zakresie powinny obejmować m.in. hasła dostępu do kont użytkowników, dane kart płatniczych, a także dane wrażliwe i zdjęcia przedstawiające wizerunek.

Ochrona danych osobowych

W ostatnich latach wiele mówi się o RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie to zobowiązuje każdego przedsiębiorcę zajmującego się świadczeniem usług drogą elektroniczną do tego, by umożliwił osobom, których dane przetwarza, dostęp, a także możliwość usunięcia, sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto osoby te mogą wnieść sprzeciw w przypadku wykorzystywania ich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.